niedziela, 20 listopada 2011

Dzień sportu

Dnia 4.10.2011 odbyły się zawody z okazji „Dnia Sportu”. W zawodach wzięli uczniowie wszystkich klas . Zawody zostały podzielne na dwa etapy. W pierwszym uczestniczyli uczniowie klas I – III, w drugim rywalizowali uczniowie klas IV – VI. Uczniowie w określonej kolejności wykonywali zadania rozmieszczone na poszczególnych stacjach. Wygrywała ta drużyna, która zdobyła najwięcej punktów.

Stacja I
SKOK W DAL Z MIEJSCA
Skok w dal z miejsca, rezultat mierzony stopami, zaokrąglij wynik


Stacja II
STRZAŁY NA BRAMKĘ
Uczeń wykonuje 3 strzały na bramkę z linii rzutów karnych

Stacja III
Uczeń wykonuje 3 rzuty na bramkę z linii rzutów karnych.

Stacja IV
PRÓBA SIŁY
Postawa zasadnicza, trzy kilogramowa piłka lekarska trzymana oburącz,
uczeń stoi tyłem do kierunku rzutów. Próbę wykonuje 2 razy, ocenie podlega
najdłuższy rzut.

Stacja V
Uczeń z odległości 2m wykonuje 4 rzuty do koła woreczkiem.

Stacja VI
RZUTY KÓŁKIEM RINGO
Uczeń z wyznaczonej linii wykonuje 3 rzuty kółkiem w kierunku pachołków.

Stacja VII
TEST NA GIBKOŚĆ
Gibkość - Stanie w pozycji na baczność. Wykonanie ciągłym powolnym
ruchem skłonu

Stacja VIII
RZUT DO KOSZA.
Uczeń z wyznaczonej linii wykonuje 4 rzuty do kosza.

Stacja IX
STRZAŁ DO BRAMKI – UNIHOKEJ.
Uczeń z wyznaczonej linii wykonuje 4 strzały do bramki.


Wyniki z podziałem na klasy:
I miejsce – I b i I c
II miejsce – I a
I miejsce – II a
II miejsce – II c
III miejsce – II b
I miejsce – III a
II miejsce – III b
III miejsce – III c
I miejsce – IV a
II miejsce – IV b
III miejsce – IV c
I miejsce – V c
II miejsce – V a
III miejsce – V b
I miejsce – VI a
II miejsce – VI c
III miejsce – VI b